ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Feedback on "Update UMLGraph" draft proposal.

  • Subject: Re: Feedback on "Update UMLGraph" draft proposal.
  • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 2 Apr 2019 20:16:07 +0300
Hi Niko,

Your proposal looks good: detailed and mostly realistic. I added several ideas for improving it as document comments.

Kind regards,

Diomidis Spinellis

On 28/03/2019 16:19, NIKOLAOS SCHOINAS wrote:
Hello,

My name is Schoinas Nikolaos and I am an undergraduate student (final year) in the department of Applied Informatics at University of Macedonia (Greece).

After reading and carefully examined the project ideas, I made my mind and I would like to contribute to "Upgrade UMLGraph" project. I published a draft proposal and I would really appreciate if you could provide me a feedback in order to make it even accurate and better.

 I have already send an email to one of the mentors in order to solve an issue that I had during software's installation, but I wanted to inform the community.

Best regards,
Schoinas Nikolaos


----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων