ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC 2019 - Draft Proposal concering git-issue project

  • Subject: Re: GSoC 2019 - Draft Proposal concering git-issue project
  • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 2 Apr 2019 20:28:17 +0300
Hi Vyrona,

Your proposal is overall in a good shape, though quite Spartan. You need to be a lot more concrete in various areas. Demonstrate that you have studied both the project and the proposed task. What parts will you change? How? What exact APIs will you utilize? I added comments with suggestions in the document.

Kind regards,

Diomidis Spinellis

On 02/04/2019 18:44, Vyron Drosos wrote:
Hello,

My name is Vyron Drosos, and I'm studying towards an undergraduate
degree in Computer Engineering and Informatics in University of Patras.
I'm interested in contributing to the project git-issue in the context
of GSoC, and have thus submited a draft proposal. I'm eagerly awaiting
any feedback and/or comments in order to refine my proposal.

Thanks for your time,
Vyron Drosos----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων