ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: NextcloudPi: Questions about proposal

Hello Mr Dimitris Maroulidis

I am Pantelis Sarantos one of the mentors of NCP GSoC Project

It is always a good idea to focus to make a good plan of the timeline you are going to follow while developing NCP. I would make an assessment of the |tasks| and prioritize the easy ones first. This project is really open for all students to propose their views and their “code personalities”. So feel free to suggest whatever is easier to complete the tasks (example use an existing opensource project).

Also write in the proposal *the way you are going to solve each tasks and why your way is good or better that others*.

Feel free to leave the Secondary tasks to the end of the timeline in your proposal, if you think this is a good option. These are to be developed if there is enough time in the end of the 3rd moth of coding.

------------------------------------------------------------------------

Please ask a direct question if a task is not very clear to you and I will try to explain it further. Most of the tasks are self explanatory, but I understand that some might not be very clear.

I am here for anything you need.

On 4/4/19 12:57 PM, Dimitris Maroulidis wrote:

Hello,

My name is Dimitris Maroulidis and I'm interested in the suggested project for NextcloudPi (https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2019_proposed_ideas#NextCloudPi), and I'd like to know more about what I need for the draft proposal initially (i.e. what does it need to include). I've made accepted PRs before for the NextcloudPi project. I've, also, translated for the Gnome project.

Dimitris Maroulidis <https://dimitrismaroulidis.com>
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

​
--
Sarantos Pantelis
System Administrator
Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu <https://gfoss.eu>/ellak.gr <https://ellak.gr>)
/Telegram: https://t.me/Sarantosp/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων