ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

NextcloudPi: Questions about proposal

Hello,

My name is Dimitris Maroulidis and I'm interested in the suggested project for NextcloudPi (https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2019_proposed_ideas#NextCloudPi), and I'd like to know more about what I need for the draft proposal initially (i.e. what does it need to include). I've made accepted PRs before for the NextcloudPi project. I've, also, translated for the Gnome project.

Dimitris Maroulidis <https://dimitrismaroulidis.com>
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων