ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Draft proposal: Port Qt Quick Controls Calendar widget to Qt Quick Controls 2 module

Hey Spyros,

Great, thanks! I’ve left a few comments, though, in overall looks good.

Regards,
Alexandra

> On 4 Apr 2019, at 07:00, Spyros Stravoravdis <spyros_stravoravdis [ at ] hotmail [ dot ] com> wrote:
> 
> Hello,
> 
> I have submitted my draft proposal for the project "Port Qt Quick 
> Controls Calendar widget to Qt Quick Controls 2 module".
> 
> I would appreciate if you were able to provide feedback and comments 
> about it, in order to refine it and meet the expected requirements and 
> goals of the project.
> 
> Thank you for your time and attention,
> 
> Spyros Stravoravdis
> 
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> 
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων