ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Draft Proposal, Greek Glyphs in Open Source Fonts

https://docs.google.com/document/d/1s2z1rkFeizHzaUDZiDgIj17z0ij-UX4D0ae8onfVlUM/edit?usp=sharing

See above link for the Google Document ;)
Feedback will be greatly appreciated

Cheers
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων