ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Draft proposal: Greek Government Gazette text mining, cross-linking and codification - 3gm

Good morning Sotiri,

Can you give us access to comment on your proposal, please?

Kind regards,
Marios

Στις Τρί, 9 Απρ 2019 στις 6:33 π.μ., ο/η Sotiris Papadiamantis <
sotirispapadiamantis [ at ] gmail [ dot ] com> έγραψε:

> Hello everyone,
>
> I am a Master's student, studying Computer Science at the Paris- Dauphine
> University. I have submitted a draft proposal inspired by  "Greek
> Government Gazette text mining, cross-linking and codification - 3gm",
> entitled "Natural Language Processing enhancements on  3gm".
>
> Looking forward to reading any feedback.
>
> Thank you in advance,
> Sotiris Papadiamantis
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>


-- 
Undergraduate Student | School of Electrical and Computer Engineering |
National Technical University of Athens
~marios <http://papachristoumarios.github.io>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων