ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Proposal for project 6 "Development of a DIY robot kit for educators"

 Good morning,
  I would like to send you my proposal for the project "Development of a
DIY robot kit for educators" before I submit the final document to the
official page of the program.
Attached you will find my proposal in a pdf.
I am waiting for your review.

Thank you very much.
Best regards,

- Panagiotopoulos Konstantinos

Attachment: Proposal.pdf
Description: Adobe PDF document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων