ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Feedback on UMLGraph proposal

  • Subject: Re: Feedback on UMLGraph proposal
  • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 9 Apr 2019 12:04:50 +0300
Hi Foti,

This is a well written proposal with a realistic time plan. I liked how you proposed required improvements in addition to those specified in the original description. I added some specific comments for improving your proposal in the Google Doc.

Kind regards,

Diomidis Spinellis

On 07/04/2019 22:04, Fotis Xenakis wrote:
Hello everyone,
My name is Fotis Xenakis and I am an undergraduate student at the ECE school of the NTU of Athens. I have submitted a draft proposal for updating UMLGraph and I am available to act upon any feedback before finalizing it, if any of the mentors has the time for that (although it is very late in the application period).

Thank you in advance,
Fotis Xenakis


----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων