ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Feedback on UMLGraph proposal

Hello everyone,
My name is Fotis Xenakis and I am an undergraduate student at the ECE school of the NTU of Athens. I have submitted a draft proposal for updating UMLGraph and I am available to act upon any feedback before finalizing it, if any of the mentors has the time for that (although it is very late in the application period).

Thank you in advance,
Fotis Xenakis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων