ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Anonymisation through data encryption of sensitive data in odt and text files in Greek Language

  • Subject: Anonymisation through data encryption of sensitive data in odt and text files in Greek Language
  • From: Dimitris Katsiros <dkatsiros [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Fri, 5 Apr 2019 17:12:27 +0300
Hello gsoc-developers,

My name is Dimitris Katsiros and and I am currently an undergraduate
student at Electrical and Computer Engineering School in  National
Technical University of Athens. I have some questions before applying my
proposal for *anonymisation through data encryption of sensitive data in
odt and text files in Greek Language. *Could you provide me with some
additional information about the *Linux application with a web GUI *? Which
technologies should we use ? Should we create an online web app in which we
would be able to submit files (RESTful API) or a web interface (GUI)
connected with a backend through a port?

Thank you for your time, Dimitris Katsiros.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων