ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Proposal submitted

Hello,
        I have submitted the proposal on 'Development of a DIY robot kit
for educators'. I would like to thank the mentors for their guidance.
        I wanted to ask from mentor that there is 1 month time from now for
the result declaration. In this time, what should we do for the project?

With regards,
Vijit Rathi
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων