ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Final Proposal Submission

Hello gsoc developers,

I have just finalized and submitted my proposal for the anonymisation
through data encryption of sensitive data in odt and text files in Greek
Language. Of course, it is still possible to be adjusted until the
deadline, so feel free to advice me further.

Thank you for your time,
Dimitris Katsiros.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων