ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSoC Final Proposal Submitted

Hello everyone,

I have submitted my final proposal based on the project "Upgrade UMLGraph with Java's new Doclet API". The title is "Diagnostic indexes in blood test results related to Diseases of the Nervous System and Pathology". I am looking forward to the final results.

Thanks for your time and good luck to everyone,
Theofanis Theocharis
Chemical Engineering Student, AUTH.

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων