ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSoC Final Proposal Submitted

Hello everyone. I am glad to inform you that I have submitted my final
proposal for GSoC 2019 on the project "Upgrade UMLGraph with Java's new
Doclet API". I am looking forward to the final results.

Special thanks to Diomidis Spinellis for the useful feedback.

Good luck to all students!
Evangelos Karatarakis
Student of Electrical and Computer Engineering.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων