ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSoC '20 - hashesDB

Hi,
I am a sophomore from India, and I recently stumbled upon the
*hashesDB *project
idea, and I like it.

I am willing to work on it. I have experience with Python, C, and SQL.

What are the next steps?

Thanks
Akshansh
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων