ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Software Engineers for e-governance applications

fyi... https://apply.workable.com/grnet-sa/j/7BEA03342C/


-- 
Θεόδωρος Καρούνος,  PGP KEY
<http://keys.gnupg.net/pks/lookup?op=get&search=0xBBDE6ABE85AE3458>,
____________________________________________
https://ellak.gr/wiki/ -  https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων