ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[GSOC-2021]:Information about the hashesDB project

Greetings Everyone,

My name is Stefanos Kalogerakis, I am a postgraduate student at University
of Crete, currently pursuing my MSc at Computer Science and Engineering.

I am interested in learning a little more information regarding the
"hashesDB" project, which looks quite interesting and could
possibly approach fields of my interest. After examining the initial
resources provided, I understand the general idea of the problem but not
all the technical details are clear to me at that point. So I was wondering
what is the best way to proceed and if it is possible to discuss with
someone a few more technical details regarding this project.

In addition, in the last few years I am focusing my studies at Parallel and
Distributed Systems in conjunction with big data. Specifically, I have
previously worked with big data frameworks such as Apache Spark and Apache
Flink. To my thinking, such frameworks(and of course distributed computing
and big data principles) can apply to the given problem to some extent,
however I am not aware if such frameworks are out of scope of this project,
so please let me know.

Thanks in advance,

S. Kalogerakis
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων