ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Detailed description of Deepbots projects

Hello everyone,

I just open two issues on deepbots github page:

  * *Extend deepbots to support stable-baselines and implement gym-style
    default enviroments*
    <https://github.com/aidudezzz/deepbots/issues/85>
  * *Extend deepbots to support Evolutionary Algorithms*
    <https://github.com/aidudezzz/deepbots/issues/86>

There are some basic concepts that your proposal is recommended to
follow. Feel free to share your ideas and your concerns!

Best Regards,

Manos Kirtas.

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων