ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Interest to participate in GSoC under GFOSS

Respected community members

My name is Shubhank. I am a final year engineering undergraduate from
India. I am interested to participate in GSoC '21 under GFOSS. I have been
programming with python for the past 3 years and have contributed
significantly to many open-source projects like Mozilla, The Julia
Language, etc.
I came across the idea "MediaCMS - modern, fully-featured video and media
CMS" and feel that I have relevant skills that can help me to contribute to
the stated project. Please let me know how I can get started and work
towards an application. Thank you!

-- 
Shubhank Saxena
Github <https://github.com/shubhank-saxena> | LinkedIn
<https://www.linkedin.com/in/shubhank-saxena/> | Website
<https://shubhank.codes>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων