ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Regarding Gsoc 2021

Hello,

I am interested in contributing to the PackageInfo WebApp idea for GSoC
2021, I have some doubts regarding that project,
while submitting the proposal do we have to provide a design for the
frontend built on Figma, Adobe XD or any other software.

Yours sincerely
Raghvendra Singh Rathore
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων