ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Giannis
I have a doubt:
As frontend will be a separate deployment , we can use nginx to proxy
request to cms-backend, can we do the same for HTTP API of prometheus as
well using the same nginx.conf ?

Thanks and regards
Sanskar Gupta

On Thu, Apr 1, 2021 at 12:25 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Giannis
> Thanks a lot for the valuable suggestions :) , will modify it right away.
>
> Thanks and regards
> Sanskar Gupta
>
> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:18 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Hi Sanskar,
>>
>> Have a look at this proposal template
>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Proposal_Template> for general
>> instructions. You can also find others over the internet and combine
>> suggestions.
>>
>> For your proposal I have the following comments:
>>
>>  - It should be clear the project you are referring to by the official
>>  title and a link to the project.
>>  - In your project details section I would suggest to be more specific
>>  and clear. You can provide a better description based on the info you
>>  already have
>>  - I suggest using better headlines on your "Problem Statement"
>>  section. If you were about to create a table of contents how would those
>>  headlines (P1,P2) would look?
>>  - You can provide a section summarising all the technologies you will
>>  be using. It would be easier for the reader to instantly identify the
>>  technology stack without having to read all the sections
>>  - I suggest to re-organize your sections (mostly in project details)
>>  related to any new architecture or implementation, so it is more clear what
>>  you will be doing. (Sub)Sections/headlines proposals could be something
>>  like: Frontend Implementation , Monitoring and alerts, Performance
>>  improvement, Extending backend features, User management, Security etc
>>
>> Thanks,
>> Giannis
>> --
>> Ioannis Skitsas
>>
>>
>>
>> On Wed, Mar 31, 2021 at 4:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>
>>> Hi Giannis
>>> I have prepared a proposal for GSoC 2021 [CMS Project] where I tried to
>>> explain the ideas we discussed and how I plan to implement them , request
>>> you to
>>> have a quick look at that and provide me with some feedback.
>>> PFA
>>>
>>> Thanks and Regards
>>> Sanskar Gupta
>>>
>>>
>>> On Mon, Mar 29, 2021 at 8:47 AM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>>> wrote:
>>>
>>>> Hi Sanskar,
>>>>
>>>> The proposed auths are ok. Ideally we would like to give the option to
>>>> the user to register also with his email.
>>>>
>>>> The design you are mentioning looks good, you are in the right
>>>> direction.
>>>>
>>>> The profile pic can be kept in the Sastix-CMS. It is a common approach
>>>> we did also for our clients, when used this CMS.
>>>>
>>>> Grafana is ok also. Regarding your experiments with Kubernetes we
>>>> propose MicroK8s, but it is up to you for your local tests. Ideally we want
>>>> MicroK8s because we also contribute there, and it would be a good chance
>>>> for you to be engaged in the future.
>>>>
>>>> SMS API is a luxury at this point, just integrate an email alerts
>>>> service, and leave the SMS API as a last priority, if you have time.
>>>>
>>>> Regarding your potential open source idea, it would be very good to
>>>> have. Keep an eye on what is currently out there and be careful not to get
>>>> too overwhelmed and miss any GSOC deadlines/milestones.
>>>>
>>>> Best regards,
>>>> Giannis
>>>> --
>>>> Ioannis Skitsas
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> On Sun, Mar 28, 2021 at 2:37 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>> Hi Giannis
>>>>> I did some research about how to implement frontend and setting up
>>>>> monitoring using prometheus, have compiled all my findings into a doc which
>>>>> I am attaching with this mail.Please let me know your views on it.
>>>>>
>>>>> Thanks & Regards
>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>
>>>>> On Sat, Mar 27, 2021 at 1:59 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> Hi Giannis
>>>>>> I have opened 2 issues in the cms repo, related to monitoring and
>>>>>> frontend, we can discuss about specific topic in the issue itself , will be
>>>>>> easy to track stuff.
>>>>>>
>>>>>> Thanks and regards
>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>
>>>>>>> Do you really need to implement those endpoints for monitoring?
>>>>>>> There are already solutions which we could integrate. Just take into
>>>>>>> account that we want the whole solution to be dockerized and be able to
>>>>>>> scale. We prefer to use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring
>>>>>>> tools that fit well there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics,
>>>>>>> DataDog etc).
>>>>>>>
>>>>>>> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small testbeds to
>>>>>>> see how autoscaler works, having videos been served from the
>>>>>>> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
>>>>>>> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
>>>>>>> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
>>>>>>> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
>>>>>>> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
>>>>>>> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
>>>>>>> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
>>>>>>> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
>>>>>>> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
>>>>>>> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
>>>>>>> architecture level and support it with any new implementations.
>>>>>>>
>>>>>>> For any proposed enhancements, create github issues and we can take
>>>>>>> the discussion from there.
>>>>>>>
>>>>>>> Thanks,
>>>>>>> Giannis
>>>>>>> --
>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by implementing
>>>>>>>> necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc using websockets
>>>>>>>> as it should be real time if I understand the functionality right.
>>>>>>>> After that spring security can be integrated with creator and admin
>>>>>>>> roles.We can discuss possibility of having more roles though
>>>>>>>> I see you are using hazelcast for caching which according to me is
>>>>>>>> a reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>>>>>>>> My doubts are: Has the performance of this app been tested on
>>>>>>>> kubernetes, if yes what was the number of running instances?
>>>>>>>> Also let me know if my plan to get started with backend
>>>>>>>> enhancements sounds fine.We can then discuss the react app.
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Regarding the project see here
>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>>>>>>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in the README
>>>>>>>>> are not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we wanted to have
>>>>>>>>> this feature because it is easier for an integrator to understand our APIs
>>>>>>>>> and data, and get exactly what you are asking for. You are free to
>>>>>>>>> implement any of them if you feel you can deliver them in the proposed
>>>>>>>>> timeline.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Let me know if you need any other information.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hi Mentors
>>>>>>>>>> This is regarding the cms project.
>>>>>>>>>> First of all there was an issue in readme , the image url in
>>>>>>>>>> sample request body to run the createResource endpoint was not working (was
>>>>>>>>>> throwing 400)
>>>>>>>>>> So I created an issue and a pull request for the same ,
>>>>>>>>>> requesting you to review it.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Now regarding the project and possible enhancements about
>>>>>>>>>> security, scalability and monitoring,I feel the following tech stack will
>>>>>>>>>> be super beneficial and insanely fun to implement
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Frontend: Using material ui components to create a react
>>>>>>>>>> dashboard for executing role based endpoints.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Security:Integrating spring security for resource access
>>>>>>>>>> management
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant
>>>>>>>>>> monitoring API health and performance in TPS
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in place CI/CD
>>>>>>>>>> pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>>>>>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with CircleCI.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job where we
>>>>>>>>>> can store meta data into separate columns or in a single string if
>>>>>>>>>> redundancy is the deciding factor
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of tech stack
>>>>>>>>>> ,also request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ----
>>>>>>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
>>>>>>>>>> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
>>>>>>>>>> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
>>>>>>>>>> mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>>>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>>>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>>>>>>>>>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr
>>>>>>>>>> >.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων