ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

draft proposal reviews

Hi everyone,

as already described, you may submit draft revisions
of your proposal, before the final one, in order to get
input from the mentors.

these should be submitted via the GSoC platform
and they should be in Google Docs format,
so that reviewing can be done online.

some have already submitted PDF files --
there is no easy way to comment on them online,
so please re-submit the GDoc file/link.

-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων