ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

draft hashesDB proposal

Dear Alexios Zavras,

Thank you very much for your comments and suggestions on my hashesDB
proposal.
They were really very helpful and helped me to improve the proposal making
necessary changes.
I would be very glad to hear if there is anything else that could be
corrected.

Apostolis Demosthenes
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων