ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Draft proposal for hashesdb

Hi Giorgos,

You are correct; for each project you should submit
a separate proposal.

On Tue, Apr 13, 2021, at 04:29, Giorgos wrote:
> Hello!
> 
> I have submitted a draft proposal for the hashesdb project.
> 
> Unfortunately, writing a proposal for the other project that caught my 
> interest took longer than I expected. As a result, I didn't have the 
> chance to submit my draft proposal early enough to get feedback from you.
> 
> Just to make sure, I suppose that I should submit two different final 
> proposal pdf files for each one of the GFOSS projects that interest me, 
> right? Or do I have to merge them into one pdf containing two proposals?
> 
> Thank you very much for your time,
> 
> Giorgos Kosmas
> 
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr 
> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
> 


-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων