ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Assignment

Dear Yash,

Thanks for reaching out! As we have discussed in a personal email, the main
points of the proposal are the following: In this project we want a system
(either in Python or in Node) that will be able to deploy NodeRed instances
and make them available to the end user. The key elements we want are:

  - Deployment management using containers (Docker)
  - Each deployment to have an authentication/authorization mechanism so
  as for the users to be able to access only their own deployments
  - To manage annotated NodeRed deployments. This essentially means that
  the user (or the admin) can submit flows that will be loaded in a NodeRed
  environment on request. For example, if I have some flows for my RPI, I
  could submit them and name the deployment "RPI Nodered". Then, via the
  system I could deploy a NodeRed server of type "RPI Nodered" with my flows
  ready to be used.
  - Even though the proposal did not mention it, a graphical user
  interface would be very helpful

Best,
Manos

On Tue, Mar 15, 2022 at 6:39 PM Yash Gupta <yash_g [ at ] me [ dot ] iitr [ dot ] ac [ dot ] in> wrote:

> Hello,
>
> I’m Yash, very much interested in “development of a backend management
> system...” project, as it aligns with my intended career path.
>
> And would like to request for assignment of* good first issues *regarding
> the same.
>
>
>
> Thanks
>
>
>
>
>
>
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>


-- 
Emmanouil G. Tsardoulias
PhD, Electrical Engineer
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering
School of Electrical and Computer Engineering
54124 Thessaloniki, GREECE
Tel.: +302310995922
http://users.auth.gr/etsardou/
http://r4a.issel.ee.auth.gr/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων