ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Contribute to "HELP" project in GSOC 2022

 Dear Sujit,
thank you very much for your interest in HELP.
The main idea is to develop a core application in any mobile device equiped with a SIM. It will be used in parallel or in place of(?) 112/911 free calling service sending data to a public civil protection or private similar service.
Feel free to contact me by email and discuss any detail or question. 
Best regards,
Ch IossifChristos Iossifidis

    On Monday, March 21, 2022, 09:15:36 PM GMT+2, Sujit Jaunjal <jaunjalsujit [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:  
 
 Hello everyone, myself Sujit Jaunjal, a Third Year IT undergrad from Pune, India. I had interest in the "HELP" project idea mentored by 'Christos Iossifidis'. I would be much grateful if I could connect with the respective mentor and discuss further details. Thank you. Regards.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
  
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων