ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Contribute to "HELP" project in GSOC 2022

Hello everyone, myself Sujit Jaunjal, a Third Year IT undergrad from Pune,
India. I had interest in the "HELP" project idea mentored by 'Christos
Iossifidis'. I would be much grateful if I could connect with the
respective mentor and discuss further details.
Thank you. Regards.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων