ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Regarding Contact With Mentors of Projects

Hello Team,
I am Kunal Singh, I have subscribed to the List of this Project and Now I
want to contact Mentors of particular projects. Please Help to reach them
ASAP.
Project Name -

   - *Flexbench*
   - *Development of a backend management system for NodeRed instances*

Thanks & Regards
Kunal Singh
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων