ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Regarding Contact With Mentors of Projects

Hi Kunal,

I am one of the mentors of Flexbench.

Feel free to ask anything, here in this list, or send a direct email.

Thank you,
Giannis
--
Ioannis SkitsasOn Tue, Mar 22, 2022 at 4:13 PM Kunal Singh <kunalsingh142001 [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Hello Team,
> I am Kunal Singh, I have subscribed to the List of this Project and Now I
> want to contact Mentors of particular projects. Please Help to reach them
> ASAP.
> Project Name -
>
>    - *Flexbench*
>    - *Development of a backend management system for NodeRed instances*
>
> Thanks & Regards
> Kunal Singh
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων