ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Backend management system for node-red instances

Thank you for the response! I have a couple more questions:

1. As the deadline for proposals is approaching I would like to know how to
proceed with creating a draft, should I perhaps discuss the implementation
details with the mentors first?

2. Assuming the project needs to be started from scratch, are the mentors
willing to give the freedom of choosing specific libraries to the student
or do the mentors have a prefered libraries they would like to use? (if so
what are they?)

3. I would be interested in discussing a basic floor plan that I have, is
this mailing list the right place to share it? or could it be done over a
private email?

Thanking you in advance,

Sincerely,
Sravanth Chebrolu.

On Mon, Mar 28, 2022, 12:40 PM Manos Tsardoulias <etsardou [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Dear Sravanth,
>
> Thanks a lot for your interest in our project. You got the scope
> correctly. Regarding the questions:
>
>  1. This project is about creating software that can be ultimately
>  executed on a server, aiming at providing this infrastructure to the
>  public. This means that the creation of REST (or anything else) endpoints,
>  or even a front-end, is not necessary. Nevertheless they would be a
>  desirable addition if you have experience with these technologies.
>  2. The software should allow the declaration of time to be alive for
>  each container, so it has to periodically check for timed-out (or dead, or
>  expired) containers and clean them.
>
> Best,
> Manos
>
> On Wed, Mar 23, 2022 at 10:22 PM Sravanth C. <sravanth [ dot ] chebro [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Greetings everyone!
>>
>> I am Sravanth Chebrolu, an undergraduate pursuing electrical engineering.
>> After several days of digging through many project ideas I found something
>> that fits my skill set very well. I would be elated to spend my summer
>> working on the backend management system for node-red instances for gsoc
>> 2022.
>>
>> I have prior experience in backend systems written in Node.js, and have
>> worked with containers as well. For the given project explanation, I could
>> see the following tech stack being used
>>
>> 1. API server: Express.js
>> 2. Database: MongoDB
>> 3. Containers: Docker
>>
>> If the mentors would allow me, I would like to get to know more about the
>> project's scope to gauge the complexities involved. From what I've
>> gathered, it looks like we need to design the backend from scratch to
>> spawn, destroy and deploy new (annotated) node-red containers, and a
>> database is needed to keep track of the deployed instances. I have a few
>> questions regarding the same
>>
>> 1. Is the end goal of this project to create a public facing server that
>> anyone can create node-red instances on or just meant to be used locally to
>> manage multiple node-red instances?
>> 2. If containers are going to be used, will there be garbage collection
>> checks run every so often to ensure that dead containers are cleaned? Or
>> will that be left for the end user to decide when to clean their instances?
>>
>> Hoping to hear from the mentors regarding this!
>>
>> Sincerely,
>> Sravanth Chebrolu.
>>
>
>
> --
> Emmanouil G. Tsardoulias
> PhD, Electrical Engineer
> Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering
> School of Electrical and Computer Engineering
> 54124 Thessaloniki, GREECE
> Tel.: +302310995922
> http://users.auth.gr/etsardou/
> http://r4a.issel.ee.auth.gr/
>
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων