ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Backend management system for node-red instances

Hey Sravanth,

1. Regarding the proposals, please check the following guidelines:
https://google.github.io/gsocguides/student/writing-a-proposal
2. Yes, of course you can propose libraries or tool sets that you are
comfortable with. We would prefer Python or Node for the backend and Docker.
3. It's better to send your plan privately, since the project has gained a
lot of interest. This will keep your approach private and at the same time
allow others to send different approaches.

Best,
Manos

On Sun, Apr 3, 2022 at 10:33 AM Sravanth C. <sravanth [ dot ] chebro [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Thank you for the response! I have a couple more questions:
>
> 1. As the deadline for proposals is approaching I would like to know how
> to proceed with creating a draft, should I perhaps discuss the
> implementation details with the mentors first?
>
> 2. Assuming the project needs to be started from scratch, are the mentors
> willing to give the freedom of choosing specific libraries to the student
> or do the mentors have a prefered libraries they would like to use? (if so
> what are they?)
>
> 3. I would be interested in discussing a basic floor plan that I have, is
> this mailing list the right place to share it? or could it be done over a
> private email?
>
> Thanking you in advance,
>
> Sincerely,
> Sravanth Chebrolu.
>
> On Mon, Mar 28, 2022, 12:40 PM Manos Tsardoulias <etsardou [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Dear Sravanth,
>>
>> Thanks a lot for your interest in our project. You got the scope
>> correctly. Regarding the questions:
>>
>>  1. This project is about creating software that can be ultimately
>>  executed on a server, aiming at providing this infrastructure to the
>>  public. This means that the creation of REST (or anything else) endpoints,
>>  or even a front-end, is not necessary. Nevertheless they would be a
>>  desirable addition if you have experience with these technologies.
>>  2. The software should allow the declaration of time to be alive for
>>  each container, so it has to periodically check for timed-out (or dead, or
>>  expired) containers and clean them.
>>
>> Best,
>> Manos
>>
>> On Wed, Mar 23, 2022 at 10:22 PM Sravanth C. <sravanth [ dot ] chebro [ at ] gmail [ dot ] com>
>> wrote:
>>
>>> Greetings everyone!
>>>
>>> I am Sravanth Chebrolu, an undergraduate pursuing electrical
>>> engineering. After several days of digging through many project ideas I
>>> found something that fits my skill set very well. I would be elated to
>>> spend my summer working on the backend management system for node-red
>>> instances for gsoc 2022.
>>>
>>> I have prior experience in backend systems written in Node.js, and have
>>> worked with containers as well. For the given project explanation, I could
>>> see the following tech stack being used
>>>
>>> 1. API server: Express.js
>>> 2. Database: MongoDB
>>> 3. Containers: Docker
>>>
>>> If the mentors would allow me, I would like to get to know more about
>>> the project's scope to gauge the complexities involved. From what I've
>>> gathered, it looks like we need to design the backend from scratch to
>>> spawn, destroy and deploy new (annotated) node-red containers, and a
>>> database is needed to keep track of the deployed instances. I have a few
>>> questions regarding the same
>>>
>>> 1. Is the end goal of this project to create a public facing server that
>>> anyone can create node-red instances on or just meant to be used locally to
>>> manage multiple node-red instances?
>>> 2. If containers are going to be used, will there be garbage collection
>>> checks run every so often to ensure that dead containers are cleaned? Or
>>> will that be left for the end user to decide when to clean their instances?
>>>
>>> Hoping to hear from the mentors regarding this!
>>>
>>> Sincerely,
>>> Sravanth Chebrolu.
>>>
>>
>>
>> --
>> Emmanouil G. Tsardoulias
>> PhD, Electrical Engineer
>> Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering
>> School of Electrical and Computer Engineering
>> 54124 Thessaloniki, GREECE
>> Tel.: +302310995922
>> http://users.auth.gr/etsardou/
>> http://r4a.issel.ee.auth.gr/
>>
>>

-- 
Emmanouil G. Tsardoulias
PhD, Electrical Engineer
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering
School of Electrical and Computer Engineering
54124 Thessaloniki, GREECE
Tel.: +302310995922
http://users.auth.gr/etsardou/
http://r4a.issel.ee.auth.gr/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων