ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

George Kousiouris

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"; xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40";><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Georgia;
	panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0cm;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
h2
	{mso-style-priority:9;
	mso-style-link:"Heading 2 Char";
	margin-top:2.0pt;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:0cm;
	margin-left:0cm;
	page-break-after:avoid;
	font-size:13.0pt;
	font-family:"Calibri Light",sans-serif;
	color:#2F5496;
	font-weight:normal;}
span.Heading2Char
	{mso-style-name:"Heading 2 Char";
	mso-style-priority:9;
	mso-style-link:"Heading 2";
	font-family:"Calibri Light",sans-serif;
	color:#2F5496;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
--></style></head><body lang=EN-IN link=blue vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'><div class=WordSection1><div><div><p class=MsoNormal>Hi George kousiouris , my name is shivam and i am enthusiastic web developer from India .&nbsp; &nbsp;&nbsp;I am a first year college student who is doing computer science undergraduate . I eagerly wanted to work inside that project &nbsp;Control and Management patterns as Node-Red flow . I have the skill set of [html,css,javascript,node.js,mongodb,authentication and react]. I really love the work that GFOSS is doing they are literally promoting about open source &nbsp;in the school of greek so that the student will understand how useful &nbsp;open source is . And if I will be able to contribute in this process then it will be amazing for me . For that I also started learning Node-Red flow and I am so much excited to work inside that project.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Thank you,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Shivam<o:p></o:p></p></div><div style='mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid #A2A9B1 1.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;background:white'><h2 style='mso-margin-top-alt:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:0cm;background:white;border:none;padding:0cm'><span style='font-size:16.5pt;font-family:"Georgia",serif;color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></h2></div></div></div></body></html>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων