ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

OpenAPI integration in dFlow DSL

Hello,

My name is Charalampos Metaxas, and I am a computer science student at
Athens University of Economics and Business (AUEB). I am intrested in the
OpenAPI integration in dFlow DSL GSoC project. I have had some hands-on
experience with the technologies for this project and I would appreciate it
if you could answer some questions that I have.

  1. Can you provide more information on the process of automating the
  creation of intent examples from the OpenAPI description? For example, will
  this involve parsing the OpenAPI description file and extracting relevant
  information to create the intent examples? Or will this process involve any
  NLP techniques?
  2. Can you provide more information on how the OpenAPI-to-dFlow M2M
  transformation will be implemented? I mean, will there be any specific
  libraries or frameworks used for this transformation or create your own
  custom code, any specific data structures used for these inputs and outputs?
  3. How should we handle the mapping between OpenAPI paths and dFlow
  intents? Should we create a one-to-one mapping, or is there a more complex
  mapping strategy that we need to consider?

Thank you for your time and consideration.

Best regards,
Charalampos Metaxas
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων