ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

regarding contribution in gsoc

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"; xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40";><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0cm;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
	{mso-style-priority:99;
	color:blue;
	text-decoration:underline;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
	{mso-style-priority:34;
	margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:0cm;
	margin-left:36.0pt;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
	{mso-list-id:824201372;
	mso-list-template-ids:-1;}
@list l0:level1
	{mso-level-tab-stop:36.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level2
	{mso-level-tab-stop:72.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level3
	{mso-level-tab-stop:108.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level4
	{mso-level-tab-stop:144.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level5
	{mso-level-tab-stop:180.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level6
	{mso-level-tab-stop:216.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level7
	{mso-level-tab-stop:252.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level8
	{mso-level-tab-stop:288.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level9
	{mso-level-tab-stop:324.0pt;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;}
ol
	{margin-bottom:0cm;}
ul
	{margin-bottom:0cm;}
--></style></head><body lang=EN-IN link=blue vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US>Sir I want to contribute in project</span><o:p></o:p></p><ol style='margin-top:0cm' start=1 type=1><li class=MsoListParagraph style='margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1'><span lang=EN-US>creating &nbsp;new lattices for Apothesis and </span><o:p></o:p></li><li class=MsoListParagraph style='margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1'>build record performance improvement <o:p></o:p></li></ol><p class=MsoNormal>&nbsp;<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>&nbsp;<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>for that I want join the list please add me there <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>&nbsp;<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I excited to work with you<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>&nbsp;<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Sent from <a href="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986";>Mail</a> for Windows</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων