ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Build Recorder Proposal GSoC 23

Thanks for your submission!

I think you should think about the proposed solutions
a little more. Having a pool of tracers might seem fine,
but you have to keep in mind that every sub-process
will be blocked unless there is a running tracer.
How can you be sure to avoid deadlocks? 

The other major issue I see is the proposed timeline:
GSoC has 29 May as "Coding officially begins!"
but you specify that, because of university exams 
and other obligations, the start of development
will be July 1-9. You also indicate "summer break"
in the period 29 July - 13 August.
This will not be OK.

The broad expectations are:
- coding starts 29 May
- midterm evaluation by 14 July,
  where at least half of the work must be completed,
  leaving some work (and usually including documentation,
 packaging, etc.) for the second half
- completed work by 28 August

If you cannot follow the published timeline,
maybe participating in GSoC is not for you this year.


On Tue, Mar 28, 2023, at 21:52, Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος wrote:
> Good evening!
> Earlier today I sent my proposal for the build-recorder project. I 
> would really appreciate it if you could take the time to review it and 
> give me some feedback, so I can improve it. Thanks in advance!
> Best regards :)
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr 
> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>>.

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων