ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Feedback for Build Recorder proposal

Hello All,

I think the candidate contributor is referring to my analogy of a "GUI" thread in the issue I opened a while ago which you can find right here: https://github.com/eellak/build-recorder/issues/151

Perhaps he should do a better job of explaining what he means in his proposal, by pointing out that this is only an analogy, and not the actual case.

-- fvalasiad --

On 30/3/23 23:00, Alexios Zavras wrote:
Thanks for your proposal.

I'm not sure about your continuous mention
of "GUI thread", but maybe it's a terminology
disconnect. The build-recorder software
does not have or present any GUI
(Graphical User Interface)
and does nor (currently) have an event loop.
Maybe you mean something else?

As a general point, please note that the project
is about performance improvements
to build-recorder, in general.
The ability to handle parallel builds is definitely
one of them, but the project should result
to more than that, given its size.

On Thu, Mar 30, 2023, at 18:26, Alex Dy wrote:
Hello,

I have written and submitted my proposal to improve the performance of
Build Recorder. I would _like_ some feedback on it.
Thank you.

Best regards,
Alexandros Ntyrkai

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr
<mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>>.

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων