ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Επικοινωνία με Irene Vlachou, Emilios Theofanous, Alexios Zavras

Καλησπέρα σας θα ήθελα να επικοινωνήσω με τους μέντορες
Irene Vlachou, Emilios Theofanous, Alexios Zavras , για να μιλησουμε για το GSoC 2024
Font Validator: A System for Quality Control of Digital Typefaces Containing Greek Characters

Ευχαριστώ πολύ
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων