ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: French judge rules GPL license to be inapplicable in French copyright court

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο με ελαφρώς παραπλανητικό τίτλο. Η απόφαση του δικαστηρίου
(που ειδικεύεται στην πνευματική ιδιοκτησία) ήταν ότι, επειδή το license είναι
ένα συμβόλαιο ανάμεσα στα δύο μέρη, το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι αναρμόδιο
(και η κατηγορία «counterfeiting» δεν ευσταθεί), και πως οι ενάγοντες θα έπρεπε
να είχαν κατηγορήσει για παραβίαση συμβολαίου, οπότε θα είχε ασχοληθεί το
δικαστήριο περί εμπορικών θεμάτων.

Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες (που δυστυχώς δεν πολυκατάλαβα, δεν
είμαι δικηγόρος), για τις διαφορές στην προσέγγιση του θέματος ανάμεσα στον
αγγλοσαξονικό νόμο (που είναι αυτό με το οποίο νομίζω πως είμαστε πιο
εξοικειωμένοι λόγω του ότι το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού ξεκίνησε από τις
αμερικές) και σε άλλα τζουριζντίκσια.

Antonis Christofides
+30-2118000592 (work)
+30-6979924665 (mobile)


On 15/09/2020 18.16, Theodoros Karounos wrote:
> FYI... 
>
>
> https://thehftguy.com/2020/09/15/french-judge-rules-gpl-license-to-be-inapplicable-in-french-copyright-court/
>
>  
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας για την Νομοθεσία και τις ανοιχτές τεχνολογίες,
> https://lists.ellak.gr/legal/listinfo.html
>
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <legal+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας για την Νομοθεσία και τις ανοιχτές τεχνολογίες,
https://lists.ellak.gr/legal/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <legal+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων