ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

						Κώστα,
τι συγκεκριμένανα προτείνουμε στα Υπουργεία να κάνουν;για τις περιπτώσεις τωνhttp://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/Loans/& http://www.ypepth.gr/el_ec_category11688.htm

Θ.

2009/11/15 Kostas Papadimas <pkst [ at ] gmx [ dot ] net>
Ομολογώ ότι χάθηκα λίγο σε  αυτό το thread.
Ναι , τo ΕΛΛΑΚ στο δημόσιο τομέα δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με
"κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων" και υποχρεωτική υιοθέτηση λύσεων
ΕΛΛΑΚ  παντού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τομείς και
εργασίες στο Δημόσιο τομέα που δεν μπορούν να γίνουν ισάξια ή καλύτερα
με ΕΛΛΑΚ. (π.χ το ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε εύκολα το λογισμικό που
τρέχουν οι εφορίες και τα ΚΕΠ σε ΕΛΛΑΚ, δεν σημαίνει ότι όλες οι
αιτήσεις- όπως π.χ στο http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/Loans/ οι
αιτήσεις για δάνεια από τσιγγάνου ή οι προκυρήξεις για εκπαιδευτικούς
στο http://www.ypepth.gr/el_ec_category11688.htm - θα πρέπει να γίνονται
και να διανέμονται σε κλειστά πρότυπα εγγράφου).
Όπως υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις που η μετάβαση σε ΕΛΛΑΚ είναι
δύσκολη (ή ακατόρθωτη  υπό τις παρούσες συνθήκες), έτσι υπάρχουν και
εκατοντάδες περιπτώσεις που συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο όπου η
μετάβαση σε λύσεις ΕΛΛΑΚ είναι και αποδοτική και συμφέρουσα για τον
Δημόσιο τομέα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά τα κομμάτια και σταδιακά
μπορούμε να ψάξουμε λύσεις και για τα υπόλοιπα.

_______________________________________________
Open-source mailing list
Open-source [ at ] ellak [ dot ] gr

--
- In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act, Orwell - http://karounos.gr/blog/

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων