ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: ερώτημα ενός αδαούς

2009/11/27 "Dimitrios Α. Adamos" <dadam [ at ] auth [ dot ] gr>:
> Με αφορμή μια ανακοίνωση που διάβασα τυχαία σήμερα, μου δημιουργήθηκε η
> εξής απορία:
>
> Σε τι διαφέρουν οι "ενωμένοι χρήστες και φίλοι Linux Ελλάδος"
> (http://www.hellug.gr) από τους "ενωμένους Έλληνες χρήστες και φίλους
> ΕΛ/ΛΑΚ" (http://www.greeklug.gr); (Σημείωση: αγνοώ αν υπάρχουν και άλλες
> παρόμοιες ομάδες χρηστών, απλά η κατ'όνομα ομοιότητα των δύο παραπάνω
> ενώσεων με έκανε να αναρωτιέμαι).
>
> Επίσης, σε τί διαφέρει ένας "Μη κερδοσκοπικός σύλλογος"
> (http://www.hellug.gr) από μια "Μη Κυβερνητική Οργάνωση / Σωματείο"
> (http://www.greeklug.gr); Ποιά η διαφορά τους από μια "εταιρία μη
> κερδοσκοπικού χαρακτήρα" (http://www.ellak.gr);

Για φαντάσου τι ωραία θα ήταν αν ασχολούνται περισσότεροι με κώδικα
αντί με σωματεία! =)

-δ


-- 
Dimitris Glezos

Transifex: The Multilingual Publishing Revolution
http://www.transifex.net/ -- http://www.indifex.com/

αναφορές