ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Ο Δήμος Τρίπολης απορρίπτει προσφορά επειδή στηρίζεται σε ΕΛΛΑΚ || Υπάρχει συντεταγμένη Πολιτεία;;; | Θα συνέβαινε αυτό αν υπήρχε το ΕΘΕΠΕ;

  • Subject: Re: Ο Δήμος Τρίπολης απορρίπτει προσφορά επειδή στηρίζεται σε ΕΛΛΑΚ || Υπάρχει συντεταγμένη Πολιτεία;;; | Θα συνέβαινε αυτό αν υπήρχε το ΕΘΕΠΕ;
  • From: Nick Demou <ndemou [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Fri, 27 Nov 2009 22:22:22 +0200
2009/11/27 Dimitris Tsigos <tsigos [ at ] vtripgroup [ dot ] com>
> Σύμφωνα με τον Δήμο Τρίπολης, η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα χαρακτηρίζεται από:
>
> - Μειωμένη ασφάλεια
> - Μικρή συμβατότητα
> - Είναι πολύ δύσκολη η συντήρησή τους καθώς δεν υπάρχει εξειδικευμένο
> στην αγορά για αυτό [υποθέτω εννοούν, ανθρώπινο δυναμικό]
>
> Δεν ξέρω πώς πρέπει να αντιδράσει κανείς σε μια τέτοια απόφαση στην Ελλάδα του 2009.
> Ο κος Κωστόγιαννης και οι κκ. Χριστόπουλος και Μπεντεβής, τι κυρώσεις πρέπει να έχουν;

 - το έγγραφο που έστειλε η θιγόμενη εταιρεία για να αιτιολογήσει την
"ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά" τα έχουμε?
 - η άμεσα θιγόμενη εταιρεία έκανε ένσταση?
 - έμμεσα θιγόμενος δημότης της Τρίπολης ζήτησε να του παραδοθεί
αντίγραφο από τα σχετικά έγγραφα?