ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: ερώτημα ενός αδαούς

Ακριβώς επειδή το ΕΛΛΑΚ είναι κίνημα από κάθε άποψη και επειδή δεν έχει μόνο
ξεκάθαρες "κοινωνικοπολιτικοιδεολογικές
προεκτάσεις" αλλά έχει και σαφείς επιδράσεις / παρεμβάσεις στο πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, μπορεί να εξυπηρετείται _μόνο_ από
ανοιχτές οντότητες (== συλλόγους) και όχι κλειστές (== εταιρείες,
κερδοσκοπικές ή μη)

Δημήτρης Τσίγκος

2009/11/27 Kostas Boukouvalas <boukouvalas [ at ] gmail [ dot ] com>

> Εξ' άλλου όσοι αποδέχονται τον όρο "κίνημα" για το ελ/λακ αποδέχονται
> εμμέσως πλην σαφώς οτι υπάρχουν κοινωνικοπολιτικοιδεολογικές
> προεκτάσεις, εξ' άλλου αυτές δεν ήταν η βάση που ώθησε τον Stallman να
> κάνει ο,τι έκανε;
>
> Μπορεί να φαίνεται όντως εκ πρώτης όψεως χαζό το να υπάρχουν όλα αυτά,
> και ο Stallman να θυμίζει, παπά, προπαγανδιστή της δημοκρατίας της
> Βαϊμάρης ή της προεπαναστατικής Ρωσίας, αλλά ακριβώς αν δεν υπήρχε
> το... σωματείο του FSF για πατήσουμε πάνω στη κατοχυρωμένη στις ΗΠΑ
> (και στη Γαλλία, μόλις πρόσφατα) GPL, ούτε Linux θα είχαμε, ούτε η
> πληροφορική θα είχε εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε και ίσως όσοι θέλανε να
> γράψουν κώδικα να ψάχνανε μια θέση στον ήλιο της Microsoft ή της
> Apple.
> _______________________________________________
> Open-source mailing list
> Open-source [ at ] ellak [ dot ] gr
>

πλοήγηση μηνυμάτων