ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Open Wifi - Δήμος Καλαμάτας

 Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο project.

Στο Δήμο υπάρχουν ήδη δύο εγκατεστημένα ασύρματα δίκτυα. Ένα με 39 κόμβους
που επεκτείνεται στους 50 κόμβους
και ένα μικρότερο με 5 κόμβους, που θέλουμε όμως να επεκταθούν κι άλλο και
να καλύψουμε περιοχές εκτός του αστικού
ιστού της Καλαμάτας.

Στοχεύουμε σε μεγάλη επέκταση του δικτύου, ψάχνουμε εξοπλισμό καθότι τα
οικονομικά είναι πολύ στενά αυτή την εποχή
και ενδιαφερόμαστε αρκετά για χρήση openmesh.

Θα ήθελα να ξέρω αν μπορείτε να μας διαθέσετε κάποιο εξοπλισμό δωρεάν ώστε
να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε τη λύση
του openmesh. Θα γίνουν δοκιμές και για τη διασύνδεση του δικτύου openmesh
με το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών
(MAN) του Δήμου Καλαμάτας.

Επίσης θα ήθελα να ξέρω αν γίνεται να φιλτράρεται η πρόσβαση των χρηστών
στο διαδίκτυο όταν συνδέονται μέσω
ασύρματου δικτύου openmesh (ώστε να αποκελείεται για παράδειγμα
πορνογραφικό περιεχόμενο).

Το τηλέφωνο επικοινωνίας μου στο Δήμο είναι 2721360728 και το email μου
vdionyso [ at ] kalamata [ dot ] gr.


Βασίλης Διονυσόπουλος
Μηχανικός Η/Υ και ΠΛηροφορικής, MSc
Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής
Δήμος Καλαμάτας

πλοήγηση μηνυμάτων