ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Αναλυτικά στοιχεία Openwifi

Αγαπητοί, 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε όλες τις περιοχές, οι οποίες
έχουν αναπτύξει τη δράση Openwifi 
και τον υπεύθυνο της κάθε περιοχής.
Επίσης υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για το πόσους δρομολογητές ζήτησε η
κάθε περιοχή, πόσους έχει πάρει 
και πόσοι είναι εγκατεστημένοι μέχρι σήμερα και φαίνονται on-line στο
δικτυακό τόπο openwifi.gr  

Το αρχείο αυτό θα ενημερώνεται τακτικά με τις αλλαγές που θα γίνονται.

Σας θυμίζω επίσης ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να καταχωρηθούν τα κατά
τόπους ασύρματα
δίκτυα σε διεθνείς ιστοσελίδες, όπως για παράδειγμα: 
Greek WiFi Map
hotspot-locations
free-wifi.gr

Τέλος παρακαλούμε όλους όσους έχουν δρομολογητές που για κάποιο λόγο δεν
χρησιμοποιούν, είτε να τους εγκαταστήσουν και να τους ανεβάσουν σε
dashboard ώστε να φαίνονται on-line στην ιστοσελίδα openwifi.gr είτε,
εάν τελικά δεν θα τους χρησιμοποιήσουν να τους επιστρέψουν, γιατί
υπάρχουν αιτήματα από άλλους εθελοντές που θέλουν να εγκαταστήσουν
ασύρματα δίκτυα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Μπάμπης Εγγλέζος
210-7474271
6977-649431

Attachment: Openwifi-List.ods
Description: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

πλοήγηση μηνυμάτων