ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Καταχώρηση σημείων πρόσβασης δικτύων στο free-wifi.gr

  • Subject: Καταχώρηση σημείων πρόσβασης δικτύων στο free-wifi.gr
  • From: ffffc1 ffffe8 ffffe1 ffffed ffffdc fffff3 ffffe9 ffffef fffff2 ffffc1 ffffed ffffe1 fffff3 fffff4 ffffe1 fffff3 ffffe9 ffffdc ffffe4 ffffe7 fffff2 <athan_anastasiadis [ at ] yahoo [ dot ] gr>
  • Date: Mon, 21 Nov 2011 21:46:21 +0000 (GMT)
 
Καλησπέρα 
Σας επισυνάπτω το
εκατέρωθεν spreadsheet με τα
στοιχεία του Ασυρμάτου Δικτύου ANTHIDON.
Σκοπός αυτού είναι η
τοποθέτηση στην ανάλογη βάση δεδομένων
του free-wifi.gr.
Τα access points τα οποία περιγράφονται
είναι τα πρώτα 12 εν λειτουργία, στον
οποίο αριθμό θα προστεθούν άλλα 8 στο
προσεχές μέλλον. 

Ευελπιστώ τα σχετικά
αναγκαία πεδία να έχουν συμπληρωθεί
σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση σας παρακαλώ
να με ενημερώσετε προκειμένου να διορθωθούν στην
επόμενη ενημέρωση των νέων access points.

Attachment: ANTHIDON_free_wifi_gr.ods
Description: Binary data

πλοήγηση μηνυμάτων