ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Αποστολή της παρουσίασης μου. Γιώργος Γιωτόπουλος.

  • Subject: Αποστολή της παρουσίασης μου. Γιώργος Γιωτόπουλος.
  • From: Georgios Giotopoulos <ggiotop [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Sat, 29 May 2021 12:36:22 +0300
Καλή συνέχεια!
:)
------------------------------------------------------------------------------
George F. Giotopoulos
Deputy Director at
 PVTI (Public Vocational Training Institute), Patras
<http://iek-patras.ach.sch.gr/>
Teachers4Europe <https://www.teachers4europe.eu/> Ambassador: Regional Unit
of Achaia, Greece
Scientix <http://www.scientix.eu/> Ambassador for Greece
M.Ed. in Adult Education
M.Sc. in Education Management
Electronic Engineer T.E., S.PE.T.E. <http://www.aspete.gr/index.php/en/>
Tel. (0030) 6977731113
Email: gfg_gr [ at ] yahoo [ dot ] fr, ggiotop [ at ] sch [ dot ] gr
<https://www.facebook.com/georg.giotopoulos> <https://twitter.com/ggiotop>
<https://www.youtube.com/user/ggiotop1/>
<https://www.linkedin.com/in/georgios-giotopoulos-8587b041?trk=hp-identity-name>
<https://eap.academia.edu/GeorgeGiotopoulos>
<https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Giotopoulos2>
------------------------------------------------------------------------------

Attachment: Γιωτόπουλος Γιώργος Ημερίδα πρεσβευτών Scientix.pdf
Description: Adobe PDF document

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας για τη επικοινωνία και οργάνωση των δράσεων του Scientix στην Ελλάδα.,
https://lists.ellak.gr/scientix-ambassadors-gr/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <scientix-ambassadors-gr+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.