ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

ΔΙΚΤΥΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 3ου ΠΕΚΕΣ

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"; xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40";><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0cm;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
	{mso-style-priority:99;
	color:blue;
	text-decoration:underline;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
--></style></head><body lang=EL link=blue vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Καλημέρα σας,</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Ευχαριστώ πολύ για την τηλε-ημερίδα.</p><p class=MsoNormal>Σας αποστέλλω μια παρουσίαση για το δίκτυο ρομποτικής του 3<sup>ου</sup> ΠΕΚΕΣ που εχω ιδρύσει.</p><p class=MsoNormal>Μπορείτε να το δημοσιεύσετε οπου επιθυμείτε.</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Να είστε καλα!</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Καλή συνέχεια και υγεία!</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><div><p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'>Νίκος Αμανατίδης<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'>Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'>3<sup>ο</sup> ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='color:#1F497D'>Web Sites: </span><a href="https://nikosamanatidis.weebly.com";><span lang=EN-GB>https://nikosamanatidis.weebly.com</span></a><span style='color:#1F497D'> <span lang=EN-GB><o:p></o:p></span></span></p><p class=MsoNormal><a href="https://nikosaman5.wixsite.com/alexandria";><span lang=EN-GB>https://nikosaman5.wixsite.com/alexandria</span></a><span style='color:#1F497D'> <span lang=EN-GB><o:p></o:p></span></span></p><p class=MsoNormal><a href="https://remote.com/nikos-amanatidis";><span lang=EN-US>https://remote.com/nikosaman</span><span lang=EN-US style='color:#1F497D;text-decoration:none'> </span></a><span lang=EN-US style='color:#1F497D'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='color:#1F497D'><img border=0 width=100 height=100 style='width:1.0416in;height:1.0416in' id="Εικόνα_x0020_2" src="cid:image002.gif@01D6A558.CE13AF70" alt="Nik Amanatidis"></span><span lang=EN-US style='color:#1F497D'><o:p></o:p></span></p></div><p class=MsoNormal><br><b><span lang=EN-GB style='color:#44546A'>Nikos</span></b><b><span lang=EN-GB> <span style='color:#44546A'>Amanatidis</span><o:p></o:p></span></b></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-GB>Educational Coordinator in Northern Greece<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-GB>Project Manager-ICT Coordinator-Researcher-Trainer<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-GB>PhD in ICT Training and Evaluation in Education<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-GB>Web Sites: </span><a href="https://nikosamanatidis.weebly.com/";>https://nikosamanatidis.weebly.com/</a> <span lang=EN-GB><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><a href="https://nikosaman5.wixsite.com/alexandria";><span lang=EN-GB>https://nikosaman5.wixsite.com/alexandria</span></a> <span lang=EN-GB><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><a href="https://remote.com/nikosaman";><span lang=EN-US>https://remote.com/nikosaman</span></a> <span lang=EN-GB><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-GB><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-GB><img border=0 width=100 height=100 style='width:1.0416in;height:1.0416in' id="Εικόνα_x0020_1" src="cid:image001.png@01D50580.D42401E0" alt="Nik Amanatidis"></span><span lang=EN-GB><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Attachment: pdfadhy_NjCDY.pdf
Description: Adobe PDF document

GIF image

PNG image

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας για τη επικοινωνία και οργάνωση των δράσεων του Scientix στην Ελλάδα.,
https://lists.ellak.gr/scientix-ambassadors-gr/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <scientix-ambassadors-gr+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.