ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Παρουσίαση

Γιώργος Πανσεληνάς | Giorgos Panselinas Med, PhD

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής | Computing at School
Coordinator

Regional Directorate of P&S Education of Crete

Τηλ: 6945658953

http://plirancrete.sch.gr

http://www.digifest.info

Attachment: CONNECT_ProjectPresentation_Scientix Greece_29_5_2021.pptx
Description: MS-Powerpoint 2007 presentation

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας για τη επικοινωνία και οργάνωση των δράσεων του Scientix στην Ελλάδα.,
https://lists.ellak.gr/scientix-ambassadors-gr/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <scientix-ambassadors-gr+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.