ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Οι φωτογραφίες από τη συνάντηση

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
Γενική Διευθύντρια
ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
Τηλ: 210 2209380


ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
http://eellak.gr

Attachment: Scientix 2.png
Description: PNG image

Attachment: Scientix 1.png
Description: PNG image

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας για τη επικοινωνία και οργάνωση των δράσεων του Scientix στην Ελλάδα.,
https://lists.ellak.gr/scientix-ambassadors-gr/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <scientix-ambassadors-gr+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων